Adil Saha

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1 - TARAFLAR

SATICI

    Satıcı İsim/Unvanı: Adil Danışmanlık Ve Spor Faaliyetleri Ticaret Limited Şirketi

    Satıcı’nın Açık Adresi: Nida kule,Barbaros mahallesi begonya sokak no:1 Ataşehir/İstanbul

    Satıcı’nın Telefonu: 0545 574 24 00

    Satıcı Mersis No: 0008 1561 9640 0001

    Satıcı E-Posta Adresi :info@adilsaha.com

ALICI

    Adı – Soyadı :

    Adresi :

    Telefon :

    E-Posta :

 Alıcı bilgileri satın alma işlemini gerçekleştiren Adilsaha.com web adresinde üyelik bilgileri kayıtlı olan üyenin satın alma işlemini kullanırken giriş yaptığı üyenin adı soy adı, adresi , telefonu ve e-posta adresi olarak taraf olacaktır.


SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Adil Danışmanlık Ve Spor faaliyetleri Ticaret Limited Şirketi’ne (Adil Danışmanlık Ve Spor Faaliyetleri Ticaret Limited Şirketi(“Hizmet Sağlayıcı”) ait www.adilsaha.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”) ve adilsaha.com'a bağlı Apple ve Google marketlerde yer alan adil saha uygulamalarından, Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Adil Danışmanlık Ve Spor Faaliyetleri Ticaret Limited Şirketi ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecektir.

ÜNVAN

İş bu sözleşmeye ilişkin bundan sonra satıcı ‘’Adil Danışmanlık Ve Spor Faaliyetleri Ticaret ve  Limited Şirketi’’ Adil Danışmanlık olarak anılacaktır. Alıcı için ek bir ünvan belirtilmemektedir.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

Ürün Kodu Ve Adı: Hakem kiralama hizmeti(60 dakika için)

Adet                    : 1 adet

Satici Unvanı       : Adil Danışmanlık Ve Spor Faaliyetleri

Birim Fiyatı          : 72,03 Türk Lirası

KDV Dahil Toplam Tutar:  84,99 Türk lirası

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 


Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı ile taksitsiz  ve online ödeme Söz konusu Hizmet bedeli ödeme koruma sistemi tarafından Satıcı  adına satın alma işlemini gerçekleştiren ve giriş yapan üye  tarafından satıcı  adına  tahsil edilmektedir. Alıcı hizmetin bedelini  adilsha.com'a ödemekle, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcının satıcıdan satın almış olduğu hizmetin alıcının belirlediği sahaya hakemin gelmesi ve 60 dakikalık 1 maç için ifaya hazır bulunması  ve maçın tamamını yönetmesi ile hizmet tam ve gereği gibi alıcıya ifa edilmiş olur. Hizmetin ifası sırasında taraflar arasında çıkabilecek bir kavga veya ifanın Satıcı adına sahaya hareket eden hakem tarafından ifası imkansız hale gelebilecek ve hakemin kusuru olmaksızın hakeme karşı fiziki veya şahsına yönelik oluşabilecek bir müdahale hallerinde  hakemin sahayı terk etmesi ifanın  tam ve gereği gibi yapılmış olduğuna helal getirmez.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Hizmetin teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Satıcı’ya aittir.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren hizmetin ifa edileceği gün ve saatte belirtilen sahada maç saati başlayana kadar ifa etmekle yükümlüdür.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat’a ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi’nde yer alan iletişim kısmında yer alan yorum kutusu veya info@adilsaha.com e posta adresi  üzerinden ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, hizmeti sunacak hakemi sahada kabul ettikten sonra maçın yarıda kesilmesi, alıcının hakem hakkında olumlu ya da olumsuz bir değerlendirmeye bağlı olarak ücret iadesi talep edemez. Sözleşme konusu mal veya hizmete bağlı olarak hakem’in alıcı tarafından belirtilen sahaya girip maçı başlattığı andan itibaren hizmet ifa edilmiş sayılır.

Satıcı tarafından hizmetin ifa esnasında Alıcı tarafından veya hizmetin ifa edileceği yerde hizmeti alıcı ya da ifa yerindeki oyunculardan birisi tarafından hizmeti ifa eden hakeme yönelik kişisel haklarına karşı saldırı ve fiziksel bütünlüğüne karşı gerçekleşebilecek herhangi bir müdahale halinde maçın kaçıncı dakikasında olduğuna bakılmaksızın alıcının kusuru aranmaksızın satıcıyı temsilen hizmeti ifa eden hakemin sahayı terk etmesi halinde ifa tam ve bütün halde gerçekleşmiş sayılır.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmete bağlı ücreti ifa tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde satıcıya ödemekle yükümlüdür.

SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 4 (dört)) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı satıcı ile yaptığı abonman sözleşmesine dayanarak( aylık,3 aylık,6 aylık, 1 yıllık) sözleşmelere yönelik cayma hakkını ifa edilmesi planlanan gün ve saatten 96 saat öncesine kadar cayma hakkını kullanabilir. Taahhüt edilen süre tamamlanmadan önce gelecekte kiralanan gün ve saat için cayma hakkının kullanılması halinde Satıcı tarafından alıcıya verilen indirimli fiyat ile normal fiyat arasındaki fiyat farkını alıcı satıcıya ödemeyi taahhüt ve kabul eder. Ayrıca alıcı hizmetin ifasından 24 saat önce cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını adilsaha.com sitesine giriş yaparak adilsaha.com'da yer alan iletişim bölümündeki kutucuğu doldurarak veya info@adilsaha.com mail adresine bildirimde bulunarak kullanabilir.

Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. 

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Satıcı tarafından sunulacak olan hizmet’in ifasına 24 saatten az süre kalması durumunda cayma hakkı alıcı tarafından kullanılamaz.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya adilsaha.com üzerinden iletecektir. Şikayetin adilsaha.com'a iletilmesi halinde adilsaha.com sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi’nde yer alan iletişim>Ürün Sorularım veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak satın almanın gerçekleştiği Tarih -saat ve dakika anında , Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.